ОЧНА КЛИНИКА РЕСБИОМЕД

Ще виждате...разликата

част от очни клиники VISSUM

Български език English language
foundation jorge alio
Top 10 reasons to choose us
laser eye surgery today
research department
Запази си час
Начало > За нас > Ние изследваме за Вас

Ние изследваме за Вас

ИНОВАЦИЯТА е другият опорен стълб, върху който е изградена очна клиника РЕСБИОМЕД. Като част от Офталмологична Корпорация VISSUM,  ние разполагаме с R+D+I отдела, който работи за подобряване на съществуващи методи на лечение и за намиране на решения на онези зрителни проблеми, които все още нямат оптимално такова.

Корпорация VISSUM, чрез I+D+i отдела (Проучване, Развитие и Иновации)

проучва и развива нови терапевтични стратегии за лечението на очни заболявания, които понастоящем са нелечими или труднолечими. Многостранен екип от офталмолози, оптометристи, биолози и физици съставляват R+D+I отдела на VISSUM, първият в Испания създаден от частна офталмологична компания и чиято работа е съсредоточена в:

Проучвания

Клинични изпитвания

Научно – изследователска дейност

Обучение

КЛИНИКАТА ИМА ДОГОВОР С НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Здравноосигурителни фондове
Видео презентация